Motorické přestavníky pro modelovou železnici

• Motorické přestavníky s tichým a pomalým chodem
• Miniaturní rozměry
• Vestavěn motorek s planetovou převodovkou
• Univerzální zapojení jako elektromagnetický nebo motorický přestavník
• Možnost nastavení stupňů zdvihu
• Integrované přepínací kontakty
• Pohodlná instalace
• Snadné nastaveni základní pozice táhla

Přestavníky slouží pro elektrické ovládání dvoupolohových mechanismů v modelech, typicky výhybky či mechanická návěstidla a závory.
Zdvih se nastavuje v několika stupních, pozicí kolíku v unašeci. Kulisový mechanismus zajištuje plynulý dojezd do koncové polohy a její aretaci.

Napájení je stejnosměrné i střídavé v rozsahu 9–16 V, odběr cca 150 mA pri chodu. Mechanismus je vybaven koncovými spínači
polohy, tj. ovladací napájení muže být připojeno trvale, po dojezdu do příslušné polohy se odběr proudu a pohyb samočinně odpojí.
MP1 Základní motorický přestavník

• Miniaturní rozměry 28×40 mm (š×d)
• Přímá náhrada elektromagnetických přestavníků s třívodičovým zapojením
• Snadné nastaveni základní pozice táhla

Zdvih se nastavuje ve třech stupních 3, 6 a 9 mm, pozicí kolíku v unašeci. Kulisový mechanismus zajištuje plynulý dojezd do koncové polohy a její aretaci.

Mechanismus je vybaven koncovými spínači polohy, tj ovladací napájení může být připojeno trvale, po dojezdu do příslušné polohy se odběr proudu a pohyb samočinně odpojí. Pro pomocné účely je vybaven přepínacím kontaktem 1A, s ochranou tepelnou pojistkou 0.5A (ochrana zkratu na srdcovce výhybek).

Manuál ke stažení zde.


Zapojení přestavníku

Při použžití DC napájení připojit na svorku COM + polaritu. Po dokončení pohybu na pozici 1 se sepne kontakt F1, (ekvivalentnì pozice 2 resp F2).


MP5 Rozšířený přestavník výhybek

• Miniaturní rozměry 30×42 mm (š×d)
• Univerzální zapojení jako elektromagnetický nebo motorický přestavník
• 4 stupně zdvihu 3, 6, 9 a 12 mm
• Integrovaný dvojitý přepínací kontakt
• Pohodlná instalace s odnímatelným konektorem

Zdvih se nastavuje ve čtyřech stupních 3, 6, 9 a 12 mm, pozicí kolíku v unašeci. Kulisový mechanismus zajištuje plynulý dojezd do koncové polohy a její aretaci.

Zapojení přestavníku MP5 je univerzální - třívodicové (jako elektromagnety) nebo dvouvodičové (motorické přestavníky), lze tedy snadno nahradit původní typy bez změny elektroinstalace kolejiště. Kompatibilní s bežnými DCC dekodéry např. Lenz LS100, LS150 i dekodéry pro motorické přestavníky. Pro doplňkové použití je přestavník vybaven dvěma přepínacími kontakty s kapacitou 1A. Koncové spínače zajištují dojezd do polohy i po obnovení přerušeného napájení.

Manuál ke stažení zde.


Zapojení přestavníku

zapojení se 3 vodiči jako elektromagnetický přestavník zapojení se 2 vodiči jako motorický přestavník

MP6 Impulsní motorický přestavník

• Miniaturní rozměry 30×42 mm (š×d)
• Univerzální zapojení jako elektromagnetický přestavník
• Impulsní ovládání
• 4 stupně zdvihu 3, 6, 9 a 12 mm
• Integrovaný dvojitý přepínací kontakt
• Pohodlná instalace s odnímatelným konektorem

Zdvih se nastavuje ve čtyřech stupních 3, 6, 9 a 12 mm, pozicí kolíku v unašeci. Kulisový mechanismus zajištuje plynulý dojezd do koncové polohy a její aretaci.

Přestavník MP6 slouží jako náhrada standardního dvoucívkového přestavníku, s ovládáním krátkými impulsy. Napájecí napětí 9-14V stejnosměrné, které musí být trvale přivedeno. Přestavení do koncové polohy zajišťuje paměťové relé které se ovládá krátkým impulsem (min 40ms) z ovládacího zařízení/spínače. Impulsní vstupy jsou dva POS1,POS2, sepnutím vstupu k napětí -U (společná nula) dojde k zahájení pohybu. Elektronika přestavníku zajistí plynulé přestavení a dojezd do koncové polohy, i když ovládací impuls již odezněl. Přídavné výstupy (fb1, fb2) jsou určené k signalizaci koncové polohy přestavníku pomocí LED nebo žárovky, tyto kontakty spínají po dojezdu ke společnému (zápornému) pólu napětí. Nebo lze použít pro DCC řízení jako zpětný ohlas polohy zařízení.

Pro doplňkové použití je přestavník vybaven dvěma izolovanými přepínacími kontakty s kapacitou 1A. Koncové spínače a relé zajišťují dojezd do polohy i po obnovení přerušeného napájení.


Zapojení přestavníku
MP10 Základní motorický přestavník

• Kompatibilní rozměry s Tortoise Slow machine (TM)
• Redukovaná rychlost, vyšší síla - vhodné i pro větší měřítka modelů
• Univerzální zapojení jako elektromagnetický nebo motorický přestavník
• 4 stupně zdvihu 3.5, 6, 9.5 a 12.5 mm
• Integrovaný dvojitý přepínací kontakt
• Pohodlná instalace s odnímatelným konektorem

Zdvih se nastavuje ve čtyřech stupních pozicí kolíku v unašeci. Kulisový mechanismus zajištuje plynulý dojezd do koncové polohy a její aretaci.

Zapojení přestavníku MP10 je univerzální - třívodicové (jako elektromagnety) nebo dvouvodičové (motorické přestavníky), lze tedy snadno nahradit původní typy bez změny elektroinstalace kolejiště, Pro doplňkové učely je přestavník vybaven dvěma přepínacími kontakty s kapacitou 1A.

Manuál ke stažení zde.


Zapojení přestavníku

zapojení se 3 vodiči jako elektromagnetický přestavník zapojení se 2 vodiči jako motorický přestavník


Změna zdvihu


1 Povolit 3 vruty na spodní straně přestavníku.


2 Sundat vrchní kryt a vysunout jezdce.


3 Po vysunutí jezdce se nastavení vhodného zdvihu přestavníku provede přesunutím stavěcího čepu do příslušného otvoru.              


4 Zpět složit a zakrytovat. Pečlivě dotáhnout vruty aby dolehly spínače na vačky, ale nepoškodit plastové díly přílišným                       utažením.

Nastavení délky jehly


1 Povolit šroub na stavítku přestavníku.


2 Nastavit požadovanou délku jehly přestavníku a šroub utáhnout.

Nastavení pozice jehly v podélném směru


1 Povolit 2 vnější šrouby na stavítku přestavníku.


2 Nastavit požadovanou polohu stavítka vzhledem ke koncovým polohám přestavované výhybky.