Motorické přestavníky pro modelovou železnici

• Motorické přestavníky s tichým a pomalým chodem
• Miniaturní rozměry
• Vestavěn motorek s planetovou převodovkou
• Univerzální zapojení jako elektromagnetický nebo motorický přestavník
• Možnost nastavení stupňů zdvihu
• Integrované přepínací kontakty
• Pohodlná instalace
• Snadné nastaveni základní pozice táhla

Přestavníky slouží pro elektrické ovládání dvoupolohových mechanismů v modelech, typicky výhybky či mechanická návěstidla a závory.
Zdvih se nastavuje v několika stupních, pozicí kolíku v unašeci. Kulisový mechanismus zajištuje plynulý dojezd do koncové polohy a její aretaci.

Napájení je stejnosměrné i střídavé v rozsahu 9–16 V, odběr cca 150 mA pri chodu. Mechanismus je vybaven koncovými spínači
polohy, tj. ovladací napájení muže být připojeno trvale, po dojezdu do příslušné polohy se odběr proudu a pohyb samočinně odpojí.
MP1 Základní motorický přestavník

• Miniaturní rozměry 28×40 mm (š×d)
• Přímá náhrada elektromagnetických přestavníků s třívodičovým zapojením
• Snadné nastaveni základní pozice táhla

Zdvih se nastavuje ve třech stupních 3, 6 a 9 mm, pozicí kolíku v unašeci. Kulisový mechanismus zajištuje plynulý dojezd do koncové polohy a její aretaci.

Mechanismus je vybaven koncovými spínači polohy, tj ovladací napájení může být připojeno trvale, po dojezdu do příslušné polohy se odběr proudu a pohyb samočinně odpojí. Pro pomocné účely je vybaven přepínacím kontaktem 1A, s ochranou tepelnou pojistkou 0.5A (ochrana zkratu na srdcovce výhybek).

Manuál ke stažení zde.


Zapojení přestavníku

Při použžití DC napájení připojit na svorku COM + polaritu. Po dokončení pohybu na pozici 1 se sepne kontakt F1, (ekvivalentnì pozice 2 resp F2).

MP4 Rozšířený přestavník výhybek

• Náhrada za MP5
• Miniaturní rozměry
• Univerzální zapojení jako elektromagnetický nebo motorický přestavník
• 4 stupně zdvihu 3, 6, 9 a 12 mm
• Integrovaný dvojitý přepínací kontakt
• Pohodlná instalace s odnímatelným konektorem

Zdvih se nastavuje ve čtyřech stupních 3, 6, 9 a 12 mm, pozicí kolíku v unašeci. Kulisový mechanismus zajištuje plynulý dojezd do koncové polohy a její aretaci.

Zapojení přestavníku MP5 je univerzální - třívodicové (jako elektromagnety) nebo dvouvodičové (motorické přestavníky), lze tedy snadno nahradit původní typy bez změny elektroinstalace kolejiště. Kompatibilní s bežnými DCC dekodéry např. Lenz LS100, LS150 i dekodéry pro motorické přestavníky. Pro doplňkové použití je přestavník vybaven dvěma přepínacími kontakty s kapacitou 1A. Koncové spínače zajištují dojezd do polohy i po obnovení přerušeného napájení.

Manuál ke stažení zde.


Zapojení přestavníku

zapojení se 3 vodiči jako elektromagnetický přestavník zapojení se 2 vodiči jako motorický přestavník

MP10 Rozšířený přestavník výhybek

• Kompatibilní rozměry s Tortoise Slow machine (TM)
• Redukovaná rychlost, vyšší síla - vhodné i pro větší měřítka modelů
• Univerzální zapojení jako elektromagnetický nebo motorický přestavník
• 4 stupně zdvihu 3.5, 6, 9.5 a 12.5 mm
• Integrovaný dvojitý přepínací kontakt
• Pohodlná instalace s odnímatelným konektorem

Zdvih se nastavuje ve čtyřech stupních pozicí kolíku v unašeci. Kulisový mechanismus zajištuje plynulý dojezd do koncové polohy a její aretaci.

Zapojení přestavníku MP10 je univerzální - třívodicové (jako elektromagnety) nebo dvouvodičové (motorické přestavníky), lze tedy snadno nahradit původní typy bez změny elektroinstalace kolejiště, Pro doplňkové učely je přestavník vybaven dvěma přepínacími kontakty s kapacitou 1A.

Manuál ke stažení zde.


Zapojení přestavníku

zapojení se 3 vodiči jako elektromagnetický přestavník zapojení se 2 vodiči jako motorický přestavník

DP4 DCC Rozšířený přestavník výhybek s integrovaným DCC rozhraním

• Integrovaný DCC dekodér, nízká cena
• Rozměry a mechanická funkce shodná s MP4
• 4 stupně zdvihu 3, 6, 9 a 12 mm
• Integrovaný dvojitý přepínací kontakt
• Rychle nastavení konfiguračním tlačítkem

Přestavníky DP4/10 jsou vybaveny rozhraním DCC které zajišťuje příjem digitálních povelů a současně napájení chodu přestavníku. Dále jsou vybaveny pomocnými přepínači AUX1, AUX2 pro indikaci a napájení srdcovky. Indikační LED dioda slouží pro signalizaci stavů, pro konfiguraci a testování se používá pomocné tlačítko.

DPx jsou navrženy pro snadnou instalaci a ovládání výhybek přes DCC, bez nutnosti nákupu, montáže a konfigurace samostatných DCC dekodéru příslušenství.

Manuál ke stažení zde.


Zapojení přestavníku

DP10 DCC Rozšířený přestavník výhybek s integrovaným DCC rozhraním

• Integrovaný DCC dekodér, nízká cena
• Rozměry a mechanická funkce shodná s MP10
• 4 stupně zdvihu 3.5, 6, 9.5 a 12.5 mm
• Integrovaný dvojitý přepínací kontakt
• Rychle nastavení konfiguračním tlačítkem

Přestavníky DP4/10 jsou vybaveny rozhraním DCC které zajišťuje příjem digitálních povelů a současně napájení chodu přestavníku. Dále jsou vybaveny pomocnými přepínači AUX1, AUX2 pro indikaci a napájení srdcovky. Indikační LED dioda slouží pro signalizaci stavů, pro konfiguraci a testování se používá pomocné tlačítko.

DPx jsou navrženy pro snadnou instalaci a ovládání výhybek přes DCC, bez nutnosti nákupu, montáže a konfigurace samostatných DCC dekodéru příslušenství.

Manuál ke stažení zde.


Zapojení přestavníku


Změna zdvihu


1 Povolit 3 vruty na spodní straně přestavníku.


2 Sundat vrchní kryt a vysunout jezdce.


3 Po vysunutí jezdce se nastavení vhodného zdvihu přestavníku provede přesunutím stavěcího čepu do příslušného otvoru.              


4 Zpět složit a zakrytovat. Pečlivě dotáhnout vruty aby dolehly spínače na vačky, ale nepoškodit plastové díly přílišným                       utažením.

Nastavení délky jehly


1 Povolit šroub na stavítku přestavníku.


2 Nastavit požadovanou délku jehly přestavníku a šroub utáhnout.

Nastavení pozice jehly v podélném směru


1 Povolit 2 vnější šrouby na stavítku přestavníku.


2 Nastavit požadovanou polohu stavítka vzhledem ke koncovým polohám přestavované výhybky.