Modul pro řízení zhlaví modelové stanice a návěstidel S-com ZHLAVÍK-V2

Popis

 

ZHLAVIK V2 je aktivní zařízení, které si samo na základě stisku 2 tlačítek umístěných v kolejovém plánu na vjezdových a staničních kolejích (sekvence ODKUD-KAM ) automaticky nastaví cestu (přepne výhybky), aktivuje příslušné návěstí a sepne relé pro jízdu trakce. Při volbě dopravní cesty Zhlavík kontroluje i obsazenost kolejí a kolizi s jinou dopravní cestou (mohou být nastaveny až 2 současně). A automaticky ukončuje cestu, jakmile vlak dosáhne nebo opustí vybraného senzoru. Je určeno pro stejnosměrné i DCC napájení vlaků. Od verze

Od 1/2011 - k dispozici rozšířená verze Zhlavíka V2.3 s možností on-line upgrade, a navýšení počtu periferíí x2 pomocí expanzního modullu ZHL-EXP

Přednosti ZHLAVIKA 2 v kombinaci s přenosem S-com:
• jednoduchá instalace návěstidel, nezávisle na počtu barev se k přenosu používá pouze 3 vodičový kabel.
• jednotné ovládání všech typů návěstidel S-com
• snadná realizace kompletní návěstní soustavy ČSD/ČD, včetně jejich návazností
• nahrazuje složité zapojení relé, realizuje kompletní stavění dopravní cesty, včetně kontroly kolize
• konfigurace funkce pomocí programu PC -rychlá oprava nebo změna funkce
• spojením 2 Zhlavíků lze řídit stanici až o 48 návěstidlech a 16dopravních kolejích
• od 12/2008 lze uživatelsky upgradovat FW všech Zhlavíků , pomocí PC
• o 1/2012 lze stavět cesty i přes DCC povelování

. .
Foto: Rozšířený modul Zhlavík2, modul pro elmag. přestavníky MOS8 , modul pro 4x motorické přestavníky MOT4

ZHLAVÍK V2.3 dokáže obsloužit relativně velké zhlaví (8 výhybek, 15návěstidel, 8 senzorů a 12tlačítek) v kombinaci v libovolné topologii. Konkrétní návaznosti stavění cest si totiž vytváří uživatel v konfiguračním programu na PC a tu přes RS232 a kabel nahraje a trvale uloží do paměti elektroniky, obdoba tzv. závěrové tabulky . Pro další funkci již PC není třeba, pouze na konfiguraci. Díky programovatelnosti lze jednoho ZHLAVIKa V2 použít i pro řízení celé mezilehlé stanice -obě zhlaví. Je totiž jedno, jakou závislost mají dopravní cesty (zdali jsou 2 vjezdy na jednom zhlaví, nebo proti sobě- mezilehlá stanice), vše si konfiguruje uživatel.

Pokud je použit na každém zhlaví jeden modul V2, mohou být moduly vzájemně spojeny datovou komunikací LINK, tj stanice může mít 16 výhybek (dopravní koleje) a 30hlavních návěstí (+ předvěsti a opakovací navěstidla), a vše vzájemně spojit pro rychlostní vazbu návěstních znaků a senzorů. Napájení modulu je 12V, klidový odběr 20mA. Níže na obrázku je blokové schéma příkladu zapojení pro střední velikost stanice. Zhlavík je schopen stavění dopravních a posunových cest, signalizace návěstí a spínání přejezdového zařízení.

 


Obr. 2 Blokové schéma možného řízení periferií,
(žluté kolečka= tlačítko v kolejovém plánu)
Příklad konfigurace cesty: (ODJEZD z koleje K3)

1) tlač. ODKUD se zvolí signál tlačítka z koleje K3
2) tlač. KAM se zvolí signál tlačítka na zhlaví
3) předepsané polohy výhybek: V1=odobočka, V3,V4 (angličan) jízda do dobočky
4) návěstní znak (na odjezdovém návěstidle K3) = 40kmh , tj. jízda do odbočky
5) za návěstidlem je volná trať proto se následný rychlostní znak zvolí "vždy VOLNO"
6) definuje se, které relé mají sepnout - např. relé 8, které spíná signalizaci přejezdu
6) ukončení cesty- jakmile vlak opustí senzor u vjezdového návěstidla

Jak probíhá stavění cesty?:

Po navolení sekvence ODKUD-KAM se přestaví výhybka V1, poté V3 a V4. Na návěstidle se nastaví znak 40kmh a volno (zel+žl) a sepne relé 8. Jakmile vlak opustí senzor na vjezdovém návěstidle, návěstní znak se přestaví na STUJ a relé 8 vypne.

 

ZHLAVÍK podporuje mnoho variant osazení návěstidel, každá cesta může být signalizována 2 hlavními návěstidly. Je možné si vybrat zda odjezdová návěstidla jsou jedno skupinové či samostatná nebo zda je staniční kolej dělená na více sekcí/cest (viz obr 2). . Také je možné kolej označit jako manipulační (příp. napojení vlečky, depa KV) a osadit seřazovacím návěstidlem. Díky univerzálnosti přenosu S-com je možné použít libovolně mechanická nebo světelná návěstidla, ke každému návěstidlu lze doplnit předvěst nebo opakovací návěst. Nově lze návěstidla volit i v režimu hlavní opakovací (zkrácená vzdálenost)

Zhlavíky verze 2.3 je možné doplnit o expanzní modul, který navyšuje počty periferíí

DCC povelování

Zhlavíka V2.3 lze připojit jakso std DCC periferii a pomoí DCC polelů stavě cesty. Každá dopravní cesta je identifikovana jako kombinace stisku 2 tlačítek. K této ceste lze přiřadit i adresu DCC povelu vyhýbek. Pokdu zhlaví tento povle přijme provede sekvenci postavěni cesty jako by došlo při stisku tlačítek. Doprvaní cesty lze DCC povelem i rušit. Základem je nastavení bázové adresy DCC, která je přidělěna ke zhlavíku.
Tímto lze ovládat kolejiště i dálkově, z DCC centrály, nejen ručně z tlačitkového panelu.

 

Funkce modulu ZHLAVÍK V2 (aktualizace V2.3, zeleně uvedené hodnoty platí při použití expanzního modulu a SW verze od 3.0)

Návěstidla: výstup 15x Scom na hlavní návěstidla (+ každé předvěst nebo opakovací návěst) tj celkem až 30 návěstidel/stanici
+ 8x Scom na EXP
Výhybky 8x páry výstupů na 8x přestavníky
+ 8x páry na EXP
Konfigurace - pulsní (délka pulsu 0.1-5sec) nebo trvalý signál (motorový/pamětový drát). Výstupem je TTL signál, uživatel si doplní NPN nebo MOSFET tranzistor dle zátěže přestavníku. Výhybky se přestavují sekvenčně, po sobě, možné vložit zpoždění (0..2 sec). Viz příklad obrázek.

V nabídce i hotové výkonové moduly MOS8 nebo MOT4 pro elmag. nebo motorové přestavníky, násuvné na konektor

Senzory 8x TTL vstup na externí senzory, např. optosnímač
+ 8x TTL vstup na EXP
Detektory obsazení 8x TTL vstup na detektor obsazení (nepovinné), slouží pro kontrolu obsazení kolejí před stavěním vlakové cesty
+ 8x TTL vstup na detektor obsazení na EXP
Relé 16x NPN výstup 0.3A - pro relé spínání kolejí, indikaci LED, spínání přejezdové výstrahy aj. Využití univerzální, nezávisle na DCC/analog. Možnost volby zpožděného sepnutí
+16 x NPN výstup na EXP
Tlačítka 14x TTL vstup tlačítek stavění cest + tlač. POSUN a RST.
+ 8 x tlačítka na EXP
Indikace stavů 2x LED + externí výstup na repro (1-4 pípnutí = indikace chyby ovládání)
rozhraní LINK (RS232) pro komunikaci
Kapacita celkem 90 kombinací vlakových cest, každá z nich může být ve variantě "posun" a/nebo "dopravní cesta".
Lze současně nastavit 2 vlakové cesty, není-li mezi nimi kolize.
Rušení dopravní cesty manuálně tlačítkem RST nebo automaticky: na základě 16x místních snímačů nebo 16x snímačů vzdáleného modulu, volba okamžiku rušení při zaclonění/odclonění senzoru . Tj. celkem 32 kombinací.
Rušení návěstních znaků automaticky: vždy při zrušení dopravní cesty nebo na základě 8x snímačů nebo detektorů obsazení z místního nebo vzdáleného modulu. Tj. celkem 32 možností výběru. Návěstní znaky lze zrušit dříve, např. po průjezdu vlaku za návěsť.
Další funkce kontrola kolize vjezdu na stejnou kolej (i při spojení dvou modulů)
možnost nastavení průjezdu vlaku stanicí, včetně aut. odpojení a přepnutí relé napaječů vjezdové a výjezdové tratě

Konfigurace a definice vlakových cest

Aplikace pro PC, WIN9x, 2k,XP, nutno PC s RS232 nebo postačí převodník USB/RS232. V tabulkovém menu (obr. 4) se vytváří konfigurace vlakových cest (obr 5). Samostatně je konfigurace řízení výhybek . Data je možné uložit a načíst ze souboru, včetně verifikace s obsahem paměti Zhlavíka.


Obr. 4 - hlavní tabulka- orientační výpis definic jednotlivých cest


Obr 5. definice vlakové cesty- vlevo tlačítka+ relé, vpravo vyhybky


Obr 5b. definice vlakové cesty- návěstidla

Pro manuální testování funkce periferiíí a monitorování vstupů do Zhlavíka V2 lze v testovacím menu (obr. 6a) vše potřebné vyzkoušet - přepínání výhybek, návěstidla, funkci vstupů, včetně simulace propojení na druhý Zhlavík (simulace rychlostní vazby)- obr. 6b.


Obr 6a,b - testovací funkce

 


Technická dokumetace

Pro udržení historie dříve prodaných výrobků jsou publikovány i soubory staršího vydání (link zmenšeným písmem), nejaktuálněší verze je velkým písmem. Ujasnění číslování - rozlišuje se verze výrobku Zhlavík (číslo na plošném spoji) a verze SW funkce, která je naprogramovaná v CPU. Verze plošného spoje byly V2.2 a nyní V2.3. Funkce SW je postupně číslována od 2.0 výše až k současné verzi 3.0.

Popis obvodů a jejich zapojení

Popis a instalace zapojení V2.2 - ZIP soubor, popis modulu ZHLAVÍK 2.2, starší typ bez expanderu , návod k instalaci (19.12.2008)

Popis a instalace zapojení V2.3 - ZIP soubor, popis odulu , návod k instalaci ZHLAVÍK 2.3 a EXP23 (18.1.2012)

 

Popis konfigurace a SW funkce

Tento popis se může lišit i v čísle verze, poněvadž jsou od sebe odlišeny hardware (viz popis výše) a funkce Zhlavíka, jenž je občas vylepšena a lze tyto změny zpětně uplatit na dříve vyrobené obvody.

Konfigurační program 2.41 - ZIP soubor, návod a konfigurační SW pro ZHLAVÍK (2.2 a 2.3) funkce V2.41 (19.9.2009)

Konfigurační program 3.0 - ZIP soubor, návod a konfigurační SW pro ZHLAVÍK funkce V3.0 (18.1.2012)

 


Update funkce FW

Pro aktualizaci funkce je nutné stáhnout servisní program (neinstaluje se, pouze se spustí .EXE), a zároveň datový soubor, který se uloží do Flash paměti CPU Zhlavíka.

Instalační program firmware - ZIP soubor, instrukce a servisní program WARF18F pro upgrade firmware ZHLAVÍK V2.x 2 (19.12.2008)

aplikace Zhlavík V2.4 17.4.2009 - ZIP soubor, data firmware pro deska Zhlavík V2.2 /2.2a/2.3 .

aplikace Zhlavík V3.0 18.1.2012 - ZIP soubor, data firmware pouze pro desky Zhlavík V2.3 (na V2.2 nebude fungovat správně). Nové funkce, rozšíření.

 


Návrat zpět  

 

(c) VB 2015