DCC dekodér příslušenství a návěstidel S-com ND4

Popis

Pro integraci návěstidel s Scom dekodéry do digitální komunikace DCC vznikl návěstní modul ND4, který se připojuje na DCC jako dekodér příslušenství (accessory decoder) a pomocí povelových příkazů řídí návěstidla dle předpisů ČSD/ČD. Dekodér ND4_ umožňuje zobrazení návěstních kódů dle ČSD standardu a k zapojení návěstidel je díky přijímači Scom použit unifkovaný 3-žilový kabel, nezávisle na počtu světel návěstidel. K dekodéru lze připojit celkem 4 hlavní návěstidla (libovolný počet barev, nebo mechanická) + paralelně k nim 4 předvěsti (opakovací předvěsti). Tj. celkem modul ND4 může signalizovat na 8 návěstidlech.

Přednosti dekodéru ND4 v kombinaci s přenosem S-com:
• jednoduchá instalace návěstidel, nezávisle na počtu barev se k přenosu používá pouze 3 vodičový kabel.
• jednotné ovládání všech typů návěstidel S-com
• snadná realizace kompletní návěstní soustavy ČSD/ČD v digitálním řízení DCC
• možnosti konfigurace znaků návěstí, uživatelská změna fce – tlačítkem nebo pohodlně pomocí programu PC
• při externím napájení nezatěžuje DCC, galvanické oddělení komunikace


Blokové schéma zapojení ND4 do DCC systému a příklad návěstidel


dekodér ND4 (45x45mm)
 
přijímač S-com pro návěst(19x 8mm)

foto:

Každý dekodér může pracovat ve dvou režimech - základní a rozšířené.

V základní variantě konfigurace si uživatel vybere 4 návěstní kódy ČSD (nezávisle pro každé návěstidlo), které řízením virtuálních povelů z DCC zobrazuje na návěstidle. Pro každé návěstidlo jsou použity 2 povelové páry (výstupy +/-) , tj. pro řízení 4 návěstidel dekodér ND4 používá 8 povelů (párů výstupů). Proto na sběrnici DCC dekodér obsazuje adresní prostor pro 2 std. dekodéry příslušenství, varianta ND4V obsazuje 3 adresy ( 8x příkazů pro návěstidla + 4x spínací výstupy/pár). Dvousvětelná návěstidla lze ovládat i jedním povelem.


Tab: základní čtyřznakový režim+ defaultní návěstní kódy (lze změnit).


Obr. řízení 4-znakových návěstidel z RailCo

Verze V1.2 (od 10/2009) nabízí možnost zobrazovat na návěstidle až 8 signálních znaků. Tato funkce se zapíná pomocí parametrizačního SW, který umožní sloučení signálních znaků pro návěstidlo č.1 a č.2 a/nebo č.3 a č.4. Sice se sníží počet připojených návěstidel o 1 nebo 2, ale v oddůvodněných případech lze na návěstidle zobrazit až 8 návěstních znaků (vjezdové návěstidlo atd.)

V rozšířené variantě konfigurace dekodér ND4 umí detekovat návěstní znaky i na ostatních dekodérech ND4 a odposlechem příkazů DCC zjistit i polohu jednotlivých výhybek a na základě těchto informací umí modifikovat vlastní návěstní znaky, aby odpovídaly závislé soustavě ČSD- tj zobrazuje očekávanou rychlost, včetně možnosti opakovacích kód na hlavní návěsti. I když se návěstidlo řídí pouze 4 povely (STUJ, VOLNO,40kmh, POSUN) dokáže díky např. vjezdové zobrazit celkem přes 10 signálních kódů, v závislosti na následném návěstidle.
Tento režim, včetně definice kombinací dopravních cest se aktivuje za pomocí konfiguračního SW pro PC (níže). Pro každé návěstidlo dekodér definuje až 8 variant dopravních cest, které mohou obsahovat až 6 výhybek- pokud aktuální cesta je shodná s touto definicí, návěstidlo upraví znak tak, aby předvěstilo i znak návěsti následující (na konci dopravní cesty).

Příklad na obrazku níže - dle polohy výhybek V1,V2,V3 mohou pro vjezdové návěstidlo VN1 vzniknout až 4 dopravní cesty, na jejichž konci jsou 4 různé návěsti (ovládané jinými dekodéry ND4). Odposlechem komunikace DCC dekodér ND4 zjistí aktuání polohu výhybek a stav návěstních znaků následných návěstidel (ON1,ON2,ON3,Se1) a dle toho upraví signální znak na vjezdu VN1 (očekávaná rychlost). Lze konfigurovat i opakovací znaky na hlavních návěstech (krátká brzdná vzdálenost).


Příklad zhlaví a varianty dopravních cest pro signalizaci vjezdového návěstidla

Výstupy pro spínání výhybek (ND4V) jsou buď typu časově omezený puls, nebo trvalé sepnutí. Jmenovitá zátěž pulsních výstupů MOS je 2A/16V, modul je vybaven ochranou proti delšímu přetížení 0.5A /2sec (nereaguje na krátké pulsy při spínání elektromagnetů). Napájení dekodérů je buď přímo ze signálu DCC nebo externí 14VDC/ 16VAC . Při externím napájení (doporučeno) má dekodér ND4/V galvanicky oddělen vstup DCC od potenciálu napájecího zdroje a tedy nevznikají parazitní smyčky a generátor DCC není zatížen odběrem proudu.

Praktický článek o použití ND4 a srovnání s ostatními produkty lze nalézt na stránkách LokoPin.

Návod k použití - PDF soubor, návod k modulu ND4, ND4V,ND4M

Konfigurační program PC - ZIP soubor, konfigurační program (V1.1, 14.11.2009). V souboru readme.txt popis instalace

Příklad konfigurace ND4 - ZIP soubor, příklad použití ND4 v programu TrainController (dříve RailCo)

Hotové moduly ND4 lze zakoupi u distributorů MTB.

 


Návrat zpět    

 

(c) VB 2015