• Minimální poloměr oblouku který je lokomotiva schopna projed.

• Délka samotné lokomotivy přes nárazníky.

• Napájení stejnosměrným napětím v analogové verzi a směr jízdy dle NEM.

• Digitální rozhraní ve standartní výbavě lokomotiv dle NEM.

• Osvětlení červená/bílá a přepínání dle směru jízdy.

• Kinematika a šachta pro spřáhlo odpovídající normě.

• Příprava na ozvučení modelu, osazeno reproduktorem.

• Příprava na osazení řízeného spřáhla.